Dagö - Kuula, kuula

Kui soovid on selged ja sihid on siirad, vaadake ometi, suurepärane värv. On mõtted nii selged, ei jooksegi liiva. Sellisel hommikul veel on niidu pääl märg ja see järv või tiik me ees veel uduloori sees. Meil ei olegi külm, meil on tulisust küll, kui hommik kuldab taeva. Ootame teisi, kes virguvad peagi. Kuulata kallis, tuu om mingine lind. Suhtleme suudeldes. Aega ei teagi hommikusöögini. See ei huvita mind ja veel sinu juustes on pärg. Ja see järv või tiik, kus vees me kaelapidi sees. Meil ei olegi külm. meil on jumalaid küll, kes kuldavad me taeva ja siis me taevani tõstame tahtmised, ära jätame ära jätmised. Ei me loojuvast loojangust hooli kui tõmbab meid tõeline tõus. Kõik mu haamrid ja kruustangid minema, milleks riistad kui nendega luua ei saa sellist meeletut tunnet, mis lõid sa vaid lausega: "Jah olen nõus." Mu soovid on selged ja sihid on siirad, vaadake ometi milline värv. On mõtted nii helged ei paati vea kiiva, sellisel hommikul nii tüüne on järv. Kuula, kuula. Kuula hoolega, kallis, kuis kohiseb laas. Muudame muutmised. Suudame suuta, kui hommikul kaste on maas.


Ootan juba 18. juulil olevat Dagö kontserti Pühajärvel.

Kommentaare ei ole: